Urlop macierzyński z Urzędu Pracy

Ciąża nie stanowi żadnego zabezpieczenia przed utratą zatrudnienia – wiele Polek przekonało się o tym na własnej skórze. Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, gdy umowę o pracę można wypowiedzieć nawet ciężarnej kobiecie. W przypadku rozwiązania stosunku pracy sporo pań rejestruje się w urzędzie pracy. Co daje takie rozwiązanie? Czytaj więcej o Urlop macierzyński z Urzędu Pracy

Urlop macierzyński na świadectwie pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Zawiera m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Czytaj więcej o Urlop macierzyński na świadectwie pracy